VELKOMMEN TIL

NAUTICAT CLUB DANMARK


TUR TIL FINLAND

Vi talte om en tur til værftet på generalforsamlingen. Vil lige sige den er ikke glemt. Men værftet bad os henvende os igen efter sommeren, da de i foråret havde for travlt til at planlægge det. Så vi henvender os igen efter sidst på sommeren.

Mange hilsner Lone


JOBOPSLAG

Kasserer søges

Klubbens nuværende kasserer, Lise Lotte, udtræder af bestyrelsen til foråret 2018.

Derfor skal der findes en ny kasserer - og dette gerne så hurtigt som muligt.Det vil nemlig være nemmest for den nye kasserer at "køre parløb" med Lise Lotte i perioden indtil skiftet.

Jobbet består i 

- at modtage og besvare mails fra medlemmer om ind- og udmeldelse. Altså holde klubbens medlemsregister ajour

- udsende kontingentopkrævning, og evt. sende rykkere

- bestille klubstandere hos fabrikanten

- sende klubstandere og generalforsamlings-indkaldelse til medlemmerne

- afregne udgifter til fælles arrangementer

- eventuelt bookning af lokaler til generalforsamling (alt efter hvordan bestyrelsen fordeler opgaverne)

- lave årsregnskab og fremlægge dette på generalforsamlingen

Kassereren har sammen med klubbens formand adgang til klubbens netbank.

Tidsmæssigt er det en opgave på max en times arbejde om måneden. Plus nogle ekstra timer i december/januar til årsregnskabet.

Jobbet er ulønnet 🙂 Men til gengæld er fornøjelsen stor 🙂

Kontakt Lise Lotte på mail bacchusvsb@gmail.com hvis du vil høre mere om jobbet.

Lise Lotte siger:

Jeg har haft stor glæde af at arbejde som kasserer i klubben. Men nu har min mand og jeg ikke nogen nauticat mere, så derfor udtræder jeg af bestyrelsen, når min valgperiode udløber.

Med venlig hilsen

klubbens bestyrelse


 EL KURSUS TILBYDES

Jens Koch er el-ingeniør med svagstrøm som speciale. Han tager gerne rundt i landet og afholder kurser i el - installation i fritidsbåde.

Han er nu kommet med dette enestående tilbud. El kursus - fritidsbåde

Det optimale ville være hvis man kunne arrangere at der var mellem 15 - 30 deltagere. Kurset er gratis for medlemmer af Nauticat - klubben. Hvis man kunne tænke sig uddybende viden er det muligt at kigge ind på Jens's hjemmeside baadteknik.dk 


HVORFOR EN NAUTICAT?

Vi er nogen som er lidt nysgerrige på hvorfor man lige har valgt at det skulle være en Nauticat som man gerne ville sejle i. Derfor vil jeg gerne opfordre til at man kunne komme med et indlæg som kunne fortælle netop Jeres historie om, hvorfor I netop lige har valgt en Nauticat. Det kunne være meget spændende læsning. Så i gang med tasterne. Håber mange af Jer vil dele Jeres historie med os andre.

Historien sender I på mail til betinaellegaard@live.dk

Med venlig hilsen 

Betina Ellegaard


KLUBBEN

Klubben blev stiftet i 1993, med det formål at skabe kontakt mellem de danske Nauticat ejere. Desuden at være kontaktled til Nauticats danske agent og værftet i Finland og herigennem holde medlemmerne ajour med udviklingen inden for den enkelte bådtype.

Nauticat-motorsejlere er kvalitetsbåde bygget af Nauticat Yachts i Turku, Finland.