Motor – manifold & starter

Nauticat 32 - afmontering af ustødningsmanianifold og starter. 

Lav først en "motorrumsgalge" for at lette arbejdet.

 

Problem.

Det er næsten umuligt at komme til på motorens bb. side hvor manifold, starter, generator og impeller er monteret.  Man kan ikke se hvad man laver - kan kun arbejde med en' hånd - og har brug for en anordning som kan støtte under arbejdet med manifolden og starteren. 

Løsning. "Galgen"

Man borer to huller og sætter en stålstang gennem hullerne. Dernæst fører man en line, som man kan justere, fra hver ende af manifolden over stålstangen. Juster linen så den støtter manifolden. 

Nu er det muligt af af/påmontere delene med en hånd

Hvordan.

  1. Bor det første 8mm. hul vinkel/vandret ca. midt over manifolden (foto).
    2. Kom den rustfri stålstang gennem hullet og afmærk på skottet bagved og bor også igennem der.
    3. Afkort stålstangen så den kan sidde der permanent. 

manifold1

Advarsel: Vær meget varsom når du borer i skottet, bag det sidder dieseltanken som er i plast og meget nem at bore hul i, og stort set er umulig at udskifte. 

Manifold og starter.

Som det fremgår af ovenstående billede, er det en besværlig opgave at arbejde på motorens højre side hvor starteren, manifold og impellerpumpen sidder, men det kan lade sig gøre.

På billedet kan man trin for trin se hvorledes.

manifold2

Bemærkninger.

  1. Manifoldpakningen er af stål og kan genanvendes, hvis den er ubeskadiget og forsigtigt rengøres for fastbrændte partikler. Ved genmontering smøres et tyndt lag flydende pakning på begge sider.
  2. Manifold og topstykke er af sårbar aluminium, og fastbrændte partikler fjernes med forsigtighed med en klinge fra en hobbykniv.
  3. Monteringen af delene foregår i omvendt rækkefølge. Manifoldboltene tilspændes forsigtigt og gradvis fra de midterste bolte og udefter.
  4. Undgå at tabe møtrikker og skiver, de er meget tidskrævende at samle op.

 

Copyright

Bent L. Nielsen

"Queen" 2010

Medl.: 335