Nødstop af autopilot

Nødstop af autopilot

I en Nauticat 33 (måske også i andre typer) med dobbeltstyring og autopilot monteret som standard fra Siltala Yacht´s side, fungerer autopiloten kun på styregrejet fra konsollen i styrehuset. Man kan anskaffe ekstra styring for montering ved den udvendige pult.

Men hvis man ikke har en sådan, kan man som et minimum etablere en afbryder af autopiloten ved det udvendige rat. En sådan afbryder kaldes "Crash" switch. For dem som har NECO NM 692 autopilot, er funktionen af NECO Marines kontakt forklaret på side 16 i manualen til piloten.

Man kan selvfølgelig købe den originale Crash switch (hvis det stadig er muligt), men det letteste, og langt det billigste, er at etablere en sådan kontakt selv.

Følgende fremgangsmåde kan anvendes på alle autopiloter.

Det eneste der kræves er en kontakt som anbringes ude ved styrepulten og et kabel, som forbinder kontakten til et relæ, der afbryder for strømmen til piloten. Brug relæets brydekontakt til dette, således at relæet ikke bruger strøm ved normalt brug. (Køb et skifterelæ, et med både en slutte og en brydekontakt. Benyt kun relæer med en slutte/bryde kontakt, der kan bære strømmen, eksempelvis de prisbillige "autorelæer")

Man monterer relæets brydekontakt således at forsyningsspændingen til autopiloten brydes (for NECO´s vedkommende benyttes "kabel no.: 5"). Relæspolens ene terminal forbindes til 0 volt, den anden til den udvendige kontakts ene terminal, kontaktens anden terminal forbindes til + 12 V

Med denne kontakt kan man tillade sig at benytte autopilot, samtidig med at man opholder sig ude på popdækket.

Man kan altid i en kritisk situation overtage styringen manuelt, hvilket ellers ikke var muligt uden at man hastede ind til autopiloten og afbrød denne.

Jens Koch
Medl.: no.:16

2005