Ror – pind

Nød-rorpind i en NC 33 med popdæk

Hvis hydrauliksystemet pludselig holder op med at fungere i en Nauticat 33 med popdæk, kan man sætte nødrorpinden, som følger med købet af båden, ned over rorstammen nede i agterkahytten. Men denne rorpind kan kun betjenes i agterkahytten, og man har således ikke nogen mulighed for at orienterer sig, endsige styre motoren. Dette arrangement kræver som minimum to personer, og hvis man skal sejle ind i havn på den måde, så er 3 personer nok i underkanten.

Men, hvad kan der ske med et hydrauliksystem?

1. Der kan ske to hændelser, som ytrer sig forskelligt. Hvis hydraulikolien forsvinder, så sker der intet med roret når rattet drejes. Dette er den mindst katastrofale hændelse, idet nødrorpinden kan anvendes.

2. Hvis der, gennem tiden, er kommet vand i hydrauliksystemet, så samles dette vand nede ved hydraulikcylinderen, idet vand er tungere end olie. Vandet kan afstedkomme tæring, som i værste tilfælde kan blokere cylinderen, således at roret ikke kan bevæges. Her hjælper nødrorpinden ikke, idet cylinderen skal kunne bevæges frit for at man kan betjene roret. (Det kan det hvis olien er væk, idet der så ikke er hydraulik ”modhold”). Cylinderen skal afmonteres rorkvadranten, og det skal ske med kraftigt værktøj, før roret er frit. 

For at løse begge problemer, har jeg lavet en udvendig rorpind. Rorpinden stikkes igennem et hul i agterdækket (dette hul er normalt blændet af med et beslag som bruges til tankpåfyldning, det er vandtæt når det er lukket). Rorpinden sættes ned oveni et rør med større diameter end røret til rorpinden. Der er en split i røret påmonteret rorkvadranten og en gaffel i røret fra rorpinden, således at konstruktionen er ”låst fast” og at roret følger rorpinden.

For hurtigt at kunne afmontere hydraulikcylinderen, har jeg lavet en ny ”bolt” til cylinderen ovenpå kvadranten. Denne bolt har en lille svag konus, og cylinderen låses med en split.

Hydraulikcylinderen er også flyttet lidt op., således at den stadig er vandret i forhold til angrebspunktet på bolten. Samtidig har jeg lavet et arrangement af vandfast finer, således at cylinderen kan hvile på dette når den er afmonteret. 

      

Rorpinden kan klappes sammen, og ligger normalt nede ved siden af motoren. 

  

Jeg kan nu etablere rorpinden i løbet af 2 minutter, og det er helt skæg at sejle en NC33 for sejl med rorpind. Jeg er nok den første der har prøvet det!! 

  

Jeg etablerede systemet i vinteren 2003, og det fungerer fint. 

Jens Koch
Medl. No.: 1